PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

• Barnets alsidige personlige udvikling
• Sociale kompetencer/ Social inklusion
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Natur og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier

Download læreplaner 2021